मां दुर्गा श्लोक Maa Durga Shlokas

– || ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ || *************************************************** – ॐ दुं दुर्गायै नमः *************************************************** – सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरन्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।। *************************************************** – शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे। सर्वस्यातिहरे देवि नारायण नमोस्तुते।। *************************************************** – सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।। ***************************************************…