विलोम शब्द

सत्य – असत्य
राजा – रानी
अति – अल्प
स्त्री – पुरुष
अनंत – अंत
अनुलोम – विलोम
गुप्त – प्रकट
सुगन्ध – दुर्गन्ध
क्रय – विक्रय
ठोस – तरल
यश – अपयश
सफल – असफल
आस्था – अनास्था
उषा – संध्या
अगला – पिछला
अल्प – अधिक
अस्त – उदय
अमृत – विष
आदि – अंत
मोक्ष – बंधन
शुभ – अशुभ
एक – अनेक
अर्थ – अनर्थ
घात – प्रतिघात
जन्म – मृत्यु
गर्म – ठंडा
हार – जीत
गुप्त – प्रकट
रक्षक – भक्षक
अदान – प्रदान
ओढ़ना – बिछाना
मर्द – औरत
जल – थल
भाव – अभाव
जटिल – सरल
योगी – भोगी
आशा – निराश
कबूलना – नकारना
ग्रामीण – शहरी
राक्षस – देवता
रंगीन – रंगहीन
वास्तविक – अवास्तविक
वीर – कायर
वीरान – आबाद
मित्र – शत्रु
सर्द – गर्म
दुःख – सुख
सुबह – शाम
क्षमा – दंड
लक्ष्य – अलक्ष्य
नवीन – प्राचीन
अतिवृष्टि – अनावृष्टि
आय – व्यय
क्षमा – क्रोध
क्षर – अक्षर
सामान्य – वशिष्ट
संगत – असंगत
स्वार्थ – निस्वार्थ
सापेक्ष – निरपेक्ष
सदय – निर्दय
समास – व्यास
सुंदर – असुंदर
विदेश – स्वदेश
सुमति – कुमति
विधवा – सधवा
विरत – निरत
वादी – प्रतिवादी
व्यस्त – अव्यस्त
वृद्धि – ह्रास
लाभ – हानि
लेन – देन
राम – रावण
मीठा – कड़वा
नोकर – मालिक
मंगल – अमंगल
मृत – जीवित
मानवता – दानवता
हल्का – भारी
बुरा – भला
भय – निर्भय
भूत – भविष्य
बाढ़ – सुखना
प्रार्थ – स्वार्थ
अपना – पराया
पुष्ट – अपुष्ट
प्रशंसा – निंदा
अच्छाई – बुराई
नेकी – बदी
सजीव – निर्जीव
नर – मादा
नगर – ग्राम
धनी – निर्धन
दिवा – रात्रि
तुच्छ – महान
धूप – छाह
उतार – चढ़ाव
चाह – अनचाह
गत – आगत
लाभ – हानि
गहरा – विशाल
खरा – खोटा
खुला – बन्द
हसना – रोना
ऐसा – वैसा
पाप – पुण्य
ऐतिहासिक – अनैतिहासिक
आकर्षण – विकर्षण
आलस्य – स्फूर्ति
इकट्ठा – अलग
इसका – उसका
बईमान – ईमानदार
आस्तिक – नास्तिक
उदास – प्रफुल्ल
एकल – बहुल
एकमुखी – बहुमुखी
ज्ञानी – अज्ञानी
स्थिर – कंपन
कम – ज्यादा
सज्जन – दुर्जन
कुरूप – सुरूप
कच्चा – पक्का
काम – आराम
खिलना – मुरझाना
बंद – खुला
राजतंत्र – गणतंत्र
चल – अचल
बेवकूफ – चलाक
चुस्त – ढीला
मोटा – पतला
जंगली – पालतू
बुढ़ापा – जवानी
जल्दी – देरी
जीवात्मा – परमात्मा
दुष्ट – सज्जन
गुरु – चेला
पका – अधपका
नीच – उच्च
स्वर्ग – नरक
पेट – पीठ
बच्चा – बुड्डा
पतझड़ – बहार
बेगम – बादशाह
अभिशाप – वरदान
लोभी – संतोषी
दोस्त – दुश्मन
मित्र – शत्रु
स्वजाति – विजाति
सुर – असुर
एकाग्र – चंचल
उन्मुख – बिमुख
प्राचीन – अर्वाचीन
हर्ष – विषाद
अथ – इति
अभी – कभी
अडिग – डावांडोल
अवनी – अंबर
अबेर – सबेर
अगैती – पिशोती
असीम – ससीम
अग – जग
अगम – गम्य
अतीत – वर्तमान
असार – संसार
अंकुश – निरंकुश
अभय – भयभीत
अचेत – सचेत
आदेश – निवेदन
आज्ञा – प्राथना
आरोह – अवरोह
आर्य – अनार्य
आरोप – प्रत्यारोप
आहूत – अनाहत
पूर्व – पश्चिम
उपलब्ध – अनुपलब्ध
औचित्य – अनौचित्य
कठोर – कोमल
काज – अकाज
काला – सफेद
क्रेता – विक्रेता
गाढा – पतला
दुकानदार – ग्राहक
चिकना – खुरदुर
जय – पराजय
दाएं – बाएं
दुखिया – सुखिया
देनदार – लेनदार
नाम – बदनाम
निष्फल – सफल
पदेन – अपदेन
पोषण – कुपोषण
प्रमाणित – अप्रमाणित
भंग – अभंग
भूषण – दूषण
मार्ग – कुमार्ग
मुक्त – ग्रस्त
रक्षित – आरक्षित
वजह – बेवजह
वैध – अवैध
स्वतंत्र – परतंत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *